ABOUT (NL)

Penelope Deltour (°1988)
'Tussentijd'
Sinds haar jeugd brengt Penelope Deltour veel tijd aan zee door. Deze omgeving nestelde zich al vroeg als een veilige haven in haar geheugen. De verwondering die ze keer op keer ervaart wanneer ze de eindeloze vertes en panoramische duinzichten ziet - die zich schijnbaar niet door de mensheid laten dicteren - vertellen steeds een nieuwe (his)story.
Deltour is gefascineerd door deze horizon die haar een letterlijk en zinnebeeldend perspectief bied; een context die tijd en ruimte doet  vertraging in onze turbulente wereld.
“Wanneer ik mij laat omringen door natuur ervaar ik een tussentijd, een staat waarin tijd een relatief begrip wordt. Mijn praktijk laat me toe me in die tussentijd te begeven , en ook de kijker hierin mee te nemen.”
Via het beeld van de duin, dat het vertrekpunt vormt van Deltours observatie- en onderzoeksreeks, wil ze de duinen tot leven wekken. Dit vertaalt zich beeldend in een zachte sluier van zandkleuren in cohesie met de groenachtige mossen en grassen, alsook het lichtspel, die tot leven gewekt zijn door de combinatie van gesso, pigment en potlood.
Tijdens haar creatieproces onderzoekt Deltour haar grenzen van wat ze tekenkundig kan; een proces die een golf aan nieuwe interpretaties voortbrengt. Via constructie contra deconstructie, layer on layer, ontstaat een gelaagdheid dat haar proces en kwetsbaarheid als kunstenaar blootlegt. In elk werk wordt een spanning tussen figuratie en abstractie gecreëerd en gekneed tot een nieuwe realiteit.
Deltours beweegreden om werk te maken vertrekt steeds vanuit de werkelijkheid en het ontsnappen ervan, met de oerkracht van de natuur als facilitator en decor die dit bewerkstelligt. De beelden zijn a.h.w. mentale reconstructies van haar ervaring in de omgeving. Het beeld van de duin wordt opengetrokken en ontdaan van tijds-en plaatsbesef, wat het landschap in een meer universele context plaatst.
De werken zijn bewust niet ingekaderd. Ze blijven open en leven verder buiten hun drager. Deltour neemt als het ware une pièce uit het vergezicht van de duinen. In haar twee -en drieluiken tracht ze de realiteit nog meer te fragmenteren: de lijn die zich vormt tussen de individuele panelen, doorbreekt het beeld en creëert rust, waardoor de beelden nog beter te (be)vatten zijn.
De werken zijn onrustig gemaakt, met veel expressie, waarin de kunstenaar het toeval graag laat meespelen. Het eindresultaat brengt zowel voor haar als voor de kijker (gemoeds)rust.

Tekst door Hilde Van Canneyt.
ABOUT (ENG)

Penelope Deltour (°1988)
'Time in between'

Since her childhood, Penelope Deltour has spent a lot of time at the seaside. This environment nestled in her memory early on as a safe haven. The amazement she experiences again and again when she sees the endless distances and panoramic dune views - which apparently do not allow themselves to be dictated by humanity - always tell a new (his)story.
Deltour is fascinated by this horizon, which offers her a literal and symbolic perspective; a context that slows down time and space in our turbulent world.

“When I am surrounded by nature I experience an in-between, a state in which time becomes a relative concept. My practice allows me to immerse myself in that in between, and also to take the viewer along.”


Through the image of the dune, which forms the starting point of Deltour's observation and research series, she wants to bring the dunes to life. This is visually translated into a soft veil of salmon colors in cohesion with the greenish mosses and grasses, as well as the play of light, which are brought to life by the combination of gesso, pigment and pencil.

During her creative process, Deltour explores the limits of what she can do drawing-wise; a process that produces a wave of new interpretations. Through construction versus deconstruction, layer on layer, a layering is created that exposes her process and vulnerability as an artist. In each work a tension between figuration and abstraction is created and molded into a new reality.

Deltour's motivation for making work always starts from reality and its escape, with the primal force of nature as a facilitator and backdrop that achieves this. The images are, as it were, mental reconstructions of her experience in the environment. The image of the dune is opened up and stripped of any sense of time and place, which places the landscape in a more universal context.
The works are deliberately not framed. They remain open and continue to live outside their carrier. Deltour takes, as it were, a piece from the view of the dunes. In her diptychs and triptychs she tries to fragment reality even more: the line that forms between the individual panels breaks the image and creates peace, making the images even easier to understand.
The works are made restlessly, with a lot of expression, in which the artist likes to let coincidence play a role. The result brings peace of mind to both her and the viewer.

Text by Hilde Van Canneyt.
Penelope Deltour °1988
Visual artist
Lives and works in Ghent, Belgium
Education

2006 - 2011         LUCA School Of Arts, Master in Illustration (Ghent)
2013 - 2014          Syntra M
VL, Graphic Design (Sint-Niklaas)
2015 - 2016          DKO, printmaking (Kortrijk)
2018                       Letterpress Amsterdam, Masterclass Letterpress (Amsterdam)

Mentionable moments

2015                        ‘Lee Cooper - Makers’, Emerging artist campaign  
2016 - Present     Self-employed Visual artist
2018 - 2019          Co-coordinator start-up LetterKabinet, Letterpress studio by Typografics (Ghent, BE)
2020                       Joining Nucleo VZW in Ghent (BE)
2020 - 2021          Illustration artist for television format ‘De Mooiste Herrinering’ (Iedereen Beroemd, VRT)
                                 ‘Artel’, Workshop at Arenberg (Antwerp, BE)
2022                       Advisor for young creatives during ‘De Gesprekken’ by Kunstwerkt VZW (Ghent, BE)
2023                       Solo exhibition: The Wunderwall by Gallery Sofie Van De Velde & Plus One Gallery (Antwerp, BE) (Click here to view online)
                                 The Journal - discovery section - by EAT DUST & GIRLS OF DUST (online: Click here to view online)

Selection of commissioned work clients

Standaard Uitgeverij, VRT, Borgerhoff & Lamberigts, Uus Knops, Sereni, Krant Van West-Vlaanderen, Poëziecentrum, De Morgen, Zenomagazine, Ish Ait Hamou, Hans Bourlon, GUM museum, NAVIGO museum, Universiteit Gent, Lee Cooper, Stichting IJsberg, Still magazine, Fujifilm, De Tijd, Lucky Tree, Walkie Talkie, Vrije Ruimte, Las Belgas, Productiehuis De Chinezen, Meet Marcel, Tijs Torfs, Agentschap Onroerend Erfgoed, Oxfam, Lannoo, Manteau Uitgeverij, Postkantoor 00/00/00, Ship Of Fools, Memento Woordfestival Kortrijk, De Morgen, CC De Schakel, Davidsfonds + private clients. 
Exhibitions
2012                        Art Tour: ‘Kotroute’ by Kunstwerkt
2014                        Group exhibition: ‘Belfius Art Collection’ (Brussels, BE)
2018                        Group exhibition: Stichting IJsberg project about the works of  Wislawa Szymborska (Damme, BE)
2020                        Group exhibition: ‘Tasje Troost’, Huis van Alijn (Ghent, BE)
2021                        Group exhibition: ‘Troost’, Kopergieterij (Ghent, BE)
2022                        Solo exhibition: ‘Soms, als je goed kijkt’, LOF (Kortrijk, BE)
2023                        Solo exhibition: ‘Tussentijd’, BLANCO by Nucleo (Ghent, BE)
                                  Solo exhibition: The Wunderwall by Gallery Sofie Van De Velde & Plus One Gallery (Antwerp, BE)
                                  Group exhibition: NAFT festival (SteM, Sint-Niklaas, BE)
                                  Group exhibition: BUY LOCAL 3, Zomersalon Kunsthal Gent (Ghent, BE)

Published works

2019                        ‘De Tijdreiziger’ by Hans Bourlon (Manteau Uitgeverij)
2020 - 2023          Weekly page covering autonomous drawing (Krant Van West-Vlaanderen)
2020                        ‘Hoe overleef ik de Gezinsjungle’ by Krist Pauwels (Manteau Uitgeverij)
                                   ‘Echo’ by Memento Woordfestival (Bib Kortrijk)
2021                        ‘Op Afstand Nabij’ by Uus Knops (Borgerhoff & Lambrechts)
                                  ‘Lees de lijnen in mijn hand’ (Poëziecentrum, Ghent)
                                  ‘Troost’ by Postkantoor 00/00/00 (De Eenhoorn)
                                  ‘Cécile & de tocht van Kareem’ by Ish Ait Hamou (Manteau Uitgeverij)
2022                        ‘Zaad Zonder Naam’ by Tinne Claes (Lannoo)
                                  ‘Jij bent het Einde’ by Tom Mariën (Standaard Uitgeverij)
                                  ‘Zolang we samen kunnen reizen’ (Poëziecentrum, Ghent)

Live / In Situ / Interventions

2017                        Annual program kick-off (Vlaamse Jeugdraad, Brussels, BE)
2018                        The Factory by Fujifilm (De Kruitfabriek, Vilvoorde, BE)
                                ‘Of Iedereen Gaat Dood’ book launch by Siel Verhanneman (Kortrijk, BE)
2019                      ‘Winterwoordennacht’ (Waregem, BE)
2019                       ‘Poëzieweek’ in collaboration with Siel Verhanneman (Koksijde & Lebbeke, BE)
                                 ‘Poëzieweek’ in collaboration with Siel Verhanneman (Lebbeke, BE)
                                 ‘Kunstroute’, Street-art project (Sint-Niklaas, BE)
2020                       Opening GUM Museum (Gent, BE)
                                 ‘Bite to Fight’ by Oxfam (Bruges, BE)
                                ‘Quarantekening’ (Ghent, BE)
                                ‘Kunstroute’ (Wevelgem, BE)
                                 Open-air full wall-covering artwork integration, NAVIGO-museum (Oostduinkerke, BE)
2021                      ‘Op Afstand Nabij’ in collaboration with Uus Knops (Mechelen & Ronse, BE)

Moving images for short films

2017                     ‘Lon’ (4X7 documentary for CANVAS)

Nominations 2017: Warsaw Jewish Film Festival, IDFA, International Short Film Festival Leuven. 2018: ENSORS, Toronto Jewish Film Festival, Washington Jewish Film Festival, Brussels Art Film Festival, Docfest Maastricht

2019                     ‘Bertha en de Wolfram’ (documentary voor Ketnet / Ket&Doc)

Nominations: 2020: Cinekid Festival (Amsterdam, NL), DOK (Leipzig, DE), Filem’On - International Film Festival for Young Audiences (Brussels, BE), Chicago International Children’s Film Festival (Chicago, USA), Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali (Ouli, FI), Olympia International Film Festival for Children and Young People (Pyrgos, GR)

Awarded: 2020: JEF (jeugdfilmfestival) Best short docum (professional & public jury) (Antwerp, BE)
Back to Top